MEPA jaunesniųjų ambasadorių anglų kalbos pamoka Juodupės gimnazijoje

           #MepaLIETUVA Šių metų gegužės 17 d. gimnazijos MEPA komandos narės Brigita Šedytė ir Raminta Kviliūnaitė per anglų kalbos pamoką pristatė pasaulio organizacijas, kurioms priklauso Europos šalys. Tarp jų buvo: Europos sąjunga, NATO, Eurocontrol, UNESCO, UNICEF, WHO, WTO, IMF, ICRC, FAO, OS CE ir Europol. Mergaitės trumpai pakalbėjo apie organizacijų struktūrą, tikslus, uždavinius, reikšmę. Pamoka buvo vedama anglų kalba. Ambasadorės trumpai, aiškiai ir informatyviai pravedė savo klasiokams pamoką bei patobulino anglų kalbos žinias. 

       Antroje pamokos dalyje MEPA komandos narė Saulė Kazlauskaitė  pristatė gimnazijos MEPA komandos veiklos ataskaitą. Iš pradžių ji priminė gimnazistams, kas yra MEPA projektas, kokia jo paskirtis ir tikslas. Tuomet ji nuosekliai pristatė  per metus nuveiktą darbą, įvairias veiklas, įgytus įgūdžius ir prisiminimus. Jaunesnioji  ambasadorė papasakojo keletą įdomiausių prisiminimų su MEPA komanda. Ypatingai ilgam išliks patirtis dalyvaujant Euroscool veiklose: namų darbų rengimas, užduoties filmavimas šaltą žiemos popietę, jungimosi prie Europos parlamento repeticijos ir virtualus susitikimas su Europos mokyklų mokiniais  bei europarlamentarų atsakymai į mūsų užduotus klausimus.  O kur dar stendai, konferencijos, konkursai, pamokos, Europos dienos veiklos. Pamoka  baigta paraginimu prisijungti prie komandos kitais metais. 

Anglų kalbos vyresnioji mokytoja Loreta Michailovienė