Juodupės gimnazijos MEPA jaunesniosios ambasadorės geografijos pamokoje

    #MepaLIETUVA Balandžio 29 dieną I g. kl. mokiniams geografijos pamoką vedė MEPA jaunesniosios ambasadorės Gintarė Baltušonytė ir Rusnė Garškaitė, pamokos tema „Pabėgėliai pasaulyje“. I g. kl. mokiniai sužinojo priežastis dėl ko atsiranda pabėgėliai, kuo skiriasi pabėgėliai nuo emigrantų, kas yra atskirtieji vaikai, nelegalūs migrantai, kuriose pasaulio šalyse daugiausiai yra ieškoma prieglobsčio. Susipažino su pabėgėlių priėmimo centrais Lietuvoje. Pamokos pabaigoje diskutavo, kaip galėtų padėti pabėgėliams iš Ukrainos patys mokiniai. Gvildeno problemas, kurios kyla gyventojams, kurie priėmė pabėgėlius iš Ukrainos. Taip pat diskutavo ir apie pastaruoju metu žiniasklaidoje pasirodančias melagienas, neva Lietuvoje padaugėjo „nedėkingų“ ukrainiečių. Prisiminta ir tai, kad mūsų mokykloje taip pat jau mokosi vaikai iš Ukrainos.  Pamokos pabaigoje mokiniai pasitikrino naujas žinias ,,Kahoot” testu. MEPA jaunosios ambasadorės tikisi, kad I g. klasės mokiniai iš pamokos išėjo sužinoję daug naujo, o sukauptas žinias panaudos praktikoje ir prireikus jų pagalbos pabėgėliams nebus abejingi.

Geografijos mokytoja metodininkė Jolita Stankevičiūtė