Rugsėjo 23 – ioji – Lietuvos žydų genocido ir aukų atminties diena. 

     Gimnazijoje istorijos pamokų metų paminėta rugsėjo 23-ioji – Lietuvos žydų genocido aukų atminimo diena. Mokiniai sužinojo, kad 1943 m. rugsėjo  23-iąja buvo likviduotas Vilniaus getas. Šiais metais minime 80 metų nuo Holokausto Lietuvoje pradžios ir 78-ąsias Vilniaus geto likvidavimo metines. Iki Antrojo pasaulinio karo Lietuvoje gyveno apie 215.000–220.000 žydų ir holokausto, masinio žydų naikinimo metu, Lietuvoje buvo sunakinta 90% žydų bendruomenės. Masinis žydų naikinimas vyko  ne vien Paneriuose, Kauno IX forte – masinių žudynių vietų Lietuvoje yra daug.

     Rokiškio mieste ir apylinkėse žydų bendruomenę ištiko žiaurus likimas. 1940 metais buvo nacionalizuojamas žydų turtas, šeimos tremiamos į Sibirą, o didžioji Rokiškio žydų bendruomenės dalis nužudyta per holokaustą. 1941 metų rugpjūčio 15–16 dienomis sunaikinta Rokiškio koncentracijos stovykla, įkurta šalia Rokiškio dvaro. Iš čia 3 206 žmonės buvo išvežti ir sušaudyti šalia Bajorų kaimo esančiame Velniaduobės miške. O moterys, vaikai, seneliai kalinti Antanašės koncentracijos stovykloje. Šie žmonės sušaudyti rugpjūčio 25-ąją – netoli stovyklos esančiame miške nužudyta 1 160 aukų.

    Pagal išlikusius dokumentus, Rokiškio rajone nužudyta per 5 300 žydų tautybės žmonių. Šiuo metu Rokiškio rajone žinomos šešios masinės holokausto aukų kapavietės: Bajorų-Velniaduobės, Antanašės, Steponių, Vyžuonos, Trako-Pempiškio ir Kavoliškio-Šeduikiškio.

  Pagerbiant Holokausto aukas, gimnazijos 8 klasės mokiniai ir istorijos mokytoja iš rudeninių gėlių gimnazijos stadione sudėjo žydų simbolį – menorą – vieną svarbiausių judaizmo simbolių.