IVg klasės mokinė Aurelija Kanapeckaitė užėmė II – ąją vietą 1 – osios Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados regioniniame ture, kuris vyko 2019 m. sausio 25 d. Anykščiuose.  Linkime didžiausios sėkmės respublikiniame ture! Dėkojame mokytojoms A. Trasykei ir V. Varnienei už mokinės paruošimą olimpiadai. (nuotr. R. Jonaitienės) Plačiau –>