2018 m. gegužės 16 d. 8a klasės mokiniams lietuvių kalbos pamoka vyko Rokiškio krašto muziejuje. Mokiniai dalyvavo edukacinėje programoje ,,Slaptoji lietuviška mokykla”: klausėsi pasakojimo apie lietuviškas mokyklas spaudos draudimo metais, knygnešių veiklą, smalsiai apžiūrėjo, pavartė 1900 m. Tilžėje išleistas knygas. Plunksna užrašę vardus popieriuje, iškeliavo į dvaro kiemą, kurio teritorijoje pagal duotą planą patys ieškojo ,,knygnešių” paslėptų knygų. Visas užduotis atlikę puikiai, linksmi grįžo į mokyklą. (nuotr. G.Juškevičiūtės)
Lietuvių kalbos ir literatūros vyr. mokytoja V.Varnienė