Debatai ir Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo  dienos minėjimas

Kovo 10 diena Juodupės gimnazijoje prasidėjo debatais „Būti pilietiškam. Lengva ar sunku?“, kuriuos moderavo istorijos mokytoja Rima Šimėnienė. Tai pilietiškumo projekto „Lietuva mano širdyje!” IV iššūkis. Į susitikimą su vyresniųjų klasių mokiniais atvyko europarlamentaras Juozas Olekas. Pusryčių arbata su svečio saldžiomis vaišėmis neprailgo. Europarlamentaras papasakojo, koks buvo jo kelias į politiką. Mokinius domino, ką patirtį turintis politikas, gali patarti šiuolaikiniam jaunimui, kuris kartais sunkiai išeina iš savo komforto zonos ir nenori  ne tik dalyvauti pilietinėse veiklose, bet kartais ir mokymuisi neranda laiko. Svečias ragino vaikus nebijoti išsakyti savo nuomonę, mokėti ją argumentuotai apginti,  diskutuoti, mokytis viešojo kalbėjimo, visada domėtis savo bendraamžių gyvenimu, rasti laiko savišvietai.  Aktyviai dalyvauti renginiuose, naudotis demokratinės valstybės suteiktomis teisėmis (.#mepaLietuva)

Antra susitikimo dalis buvo skirta Kovo 11-osios – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo  dienai paminėti,  į kurią susirinko 5 – 8 kl., I –IVg  kl. mokiniai ir mokytojai.  Šventę pradėjome Lietuvos Respublikos himnu, susirinkusius sveikino  europarlamentaras Juozas Olekas, gimnazijos direktorė Dainora Mineikienė, pradinių klasių mokinių choras ir gimnazijos duetas EvaBieliūnaitė ir NojusJuchna, vadovaujami  muzikos mokytojos A. Trasykės. Šventės metu Euroscolos diplomus europarlamentaras įteikė MEPA komandai, padėkų raštais ir saldžiomis partnerių dovanėlėmis buvo apdovanoti aktyviausi pilietiškumo projekto „Lietuva mano širdyje!” I ir III iššūkio dalyviai bei rajoniniame 5 klasių konkurse „ Aš myliu Lietuvą!“ dalyvavusi ir III vietą užėmusi  penktokų komanda.