Rokiškio r. Obelių ir Juodupės mokytojų komandos (iš viso 20 mokytojų) 2018 m. vasario 22 d. vyko į Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklą – daugiafunkcį centrą, kuriame domėjosi pagalbos mokiniams teikimo galimybėmis ir būdais, matematikos projektinių darbų įtaka mokinių mokymosi pasiekimams, šiuolaikinių mokymo(si) priemonių panaudojimu individualios mokinio pažangos stebėjimui ir fiksavimui, bei ugdymo turinio individualizavimui ir diferencijavimui, užduočių mergaitėms ir berniukams parengimo praktika.

Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokykla – daugiafunkcis centras yra Rokiškio r. Obelių ir Juodupės gimnazijų konsultuojanti mokykla. Šios įstaigos darbuotojai skleidė gerąją patirtį, konsultavo veiklą tobulinančių mokyklų mokytojus šiais klausimais:

  1. Pagalba mokiniui, turinčiam žemus matematikos mokymosi pasiekimus, specialiųjų mokymosi poreikių;
  2. Matematikos tiriamųjų, kūrybinių, praktinių projektų organizavimas, užduočių parinkimo berniukams ir mergaitėms, kurios atitiktų abiejų lyčių vaikų poreikius ir galimybes, praktika;
  3. Ugdymo turinio diferencijavimo ir individualizavimo galimybės pagal mokinių gebėjimus;
  4. Individualios mokinio pažangos stebėjimas ir fiksavimas.