2023 m. birželio 2 d. gimnazijoje vyko ketvirtokų išleistuvės. Ketvirtokai su klasės vadove L. Vensloviene bei muzikos mokytoja R. Šedyte paruošė ir parodė visiems susirinkusiems nuotaikingą meninę programą, apibendrino visus keturis metus praleistus pradinėse klasėse. Direktorė D. Mineikienė įteikė mokiniams padėkas, diplomus už dalyvavimą rajoniniuose bei respublikiniuose konkursuose, olimpiadose ir kituose renginiuose. Už puikų ir labai gerą mokymąsi bei pavyzdingą elgesį padėkos raštu apdovanojo 4 klasės mokinę Mėją Vaitiekūnaitę. Vėliau visiems ketvirtokams įteikė pradinio ugdymo baigimo pažymėjimus. Renginio pabaigoje tėvelių vardu kalbėjo O. Vaitiekūnienė bei kartu su ketvirtokais padėkojo pirmajai mokytojai už kartu praleistus ketverius metus.