Juodupės gimnazijos mokiniai rengė pristatymus ir diskutavo migracijos tema!

      #MEPALietuva Integruotos istorijos ir pilietiškumo pamokos pradžioje Ig – IIg  klasės mokiniai trumpai susipažino su migracijos problema Europoje bei svarbiausiomis sąvokomis ir pristatė savo surinktą informaciją migracijos tema. Mokiniai buvo pasiskirstę į grupes ir pristatė skirtingas temas. Vieni  aiškino  emigracijos priežastis, ką reiškia  tautinių kultūrų įvairovė. Sėkmingai analizavo naujausią informaciją iš TV ar spaudos apie migrantų krizę Lietuvoje. Antri, pristatė informaciją, ką reiškia laisvas piliečių judėjimas,  kokią įtaką emigrantai daro šalies, į kurią atvyksta, ekonomikai. Aptarė pasekmes, kas nutiktų, panaikinus šalies sienas. Trečia mokinių grupė aiškino, kad yra geografinės, politinės, socialinės sienos. Ir pateikė du „pasaulio be sienų“ idėjos teigiamus aspektus: žmonės gali pabėgti nuo skurdo, mažėja susipriešinimas tarp žmonių. Bet „pasaulio be sienų“ jie nenorėjo. Diskusijų metu priėjo išvados, kad tokiame pasaulyje sunkiai būtų užtikrinamas saugumas ir teisingumas, kiltų nacionalistinėms idėjos. Po pranešimų kilusios diskusijos metu mokiniai ieškojo migracijos problemų sprendimo būdų, teorinius teiginius lygino su realios migrantų krizės pavyzdžiais. Pamoką baigėme klausydami politologo L. Kojalos ir politikės Europarlamentarės  Rasos Juknevičienės pasisakymų migracijos tema. Mokiniai džiaugėsi, kad pristatymai ir diskusijos po jų skatina mąstyti, nebijoti išsakyti savo nuomonės.

Istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytoja Rima Šimėnienė