2022 m. sausio 20 d. Vaiko gerovės komisija (pirmininkė A. Rekertienė, specialioji pedagogė, logopedė R. Jonaitienė, socialinė pedagogė I. Michailova) bei gimnazijos direktorė D. Mineikienė lankėsi Kamajų A. Strazdo gimnazijoje. Apžiūrėjo tylos ir nusiraminimo kambarį, žaidimų kambarį, kino edukacijų kabinetą bei kitas bendrąsias gimnazijos erdves, pagalbos mokiniui specialistų kabinetus ir pasisėmė idėjų multisensorinio kabineto įrengimui Juodupės gimnazijoje. (nuotr. R. Jonaitienės)