Juodupės gimnazijoje Lietuvos įstojimo į NATO dieną dėmesys Ukrainai

#MEPALietuva KOVO 29-OJI – LIETUVOS ĮSTOJIMO Į NATO DIENA. Jau nuo 2004 metų esame saugesni nesaugiam pasaulyje. Taip jau sutapom, kad istorijos pamokose šiomis dienomis mokomės apie Šaltąjį karą ir NATO įkūrimą. Aptarėme ir Šiaurės Atlanto sutarties pagrindą – 5 straipsnį, įtvirtinantį kolektyvinės gynybos principą, kad šalys narės ginkluoto puolimo prieš bet kurią iš jų atveju ateis viena kitai į pagalbą (ir kiekviena atskirai, ir visos kartu). Šis principas užtikrina, kad nei vienai šaliai neteks pasikliauti vien tik savo pačios pastangomis ir ekonominiais resursais, jei iškils pavojus saugumui. Tačiau nei viena valstybė neatsisako pareigos įgyvendinti nacionalinius įsipareigojimus savo piliečiams ir neišsižada atsakomybės už savo pačios gynybą. NATO įkūrimas Šaltojo karo pradžioje lėmė demokratijos išsaugojimą Vakarų Europoje. Labai konkreti JAV pagalba ir ekonominė injekcija vadinama Maršalo planu padėjo Vakarų Europai atsigauti po karo ir sustabdė komunizmo plėtrą. Ypatingai dabar kovojančios Ukrainos pavyzdys, mums dar labiau padeda suvokti, koks didelis buvo mūsų laimėjimas įstojimas į NATO.  Karas Ukrainoje pakoregavo ir įstojimo į NATO minėjimą. MEPA jaunesnieji ambasadoriai visą dėmesį skyrė Ukrainai, gimnazijoje parengė informacinį stendą, kuriame surinko pačią aktualiausią informaciją apie Ukrainos išskirtinumą ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje. 

Istorijos mokytoja ekspertė Rima Šimėnienė