Sausio 15 – kovo 7 dienomis Rokiškio r. Juodupės gimnazijos tikybos mokytoja R. Šinkūnienė ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja A. Zunkienė IIg klasės mokiniams vedė atvirų integruotų pamokų ciklą „Biblija ir yra literatūra“. Iš viso mokiniams vyko net 8 paskaitos trukmės pamokos:

„Biblijos kilmė, struktūra, pagrindiniai žanrai ir simbolika“

„Senasis Testamentas – žydų išminties versmė. Pirmojo tikėjimo protėvio reikšmė.“

 „Dovydo psalmės – vienas svarbiausių Vakarų poezijos šaltinių“

„Patarlių knyga – savita Išminties knygų dalis“

„Krikščioniškosios meilės samprata Pirmajame laiške Korintiečiams“

„Biblijos interpretacijos literatūroje – J. Biliūno novelė „Ubagas““

„Kaltės ir atgailos motyvas J. Biliūno novelėje „Vagis““

„Neblėstanti Biblijos šviesa“

Pamokų metu mokiniai dirbo skirtingais būdais, naudojosi skirtingomis priemonėmis, šaltiniais. Mokiniai buvo skatinami bendradarbiauti, diskutuoti, sieti literatūrą ir tikybą. Mokytojos džiaugiasi, kad pernai nedrąsiai pradėtas projektas šiemet išaugo, o pamokas stebėjo ne tik gimnazijos, bet ir rajono kolegės: V. Varnienė, R. Šimėnienė, I. Savickienė, L. Venslovienė, N. Pranckūnaitė, A. Juškevičienė.  Dviejose pamokose svečiavosi ir Juodupės parapijos klebonas A. Kecorius. Mokiniai kiekvienos pamokos pabaigoje pildė refleksijos lenteles, kur galėjo teikti pasiūlymus, pageidavimus, pastabas, įžvalgas, akcentuoti tobulintinus aspektus ir kt. Štai keletas jų atsiliepimų: „Šios integruotos pamokos labai patiko <…>“, „Ši pamoka man patiko, nes gavome meilės saldainį. Nieko nereikia keisti, šaunuolės mokytojos“, „Ši pamoka man patiko labiau negu 1-oji, nes buvo įdomesnė teorija ir patiko durstinio metodu atlikti užduotis“, „Man patiko žiūrėti filmuką ir diskutuoti apie Abraomo išbandymą“, „Labai įdomi ir reikšminga pamoka, kurios metu sužinojau daugiau apie Bibliją“. „Ši pamoka buvo labai įdomi, nors ir buvo tikrai sudėtinga“, „Manau, kad tokių pamokų labai trūksta, jos paįvairina mūsų kasdienybę <…>“. Paskutinėje ciklo pamokoje apibendrindami pamokas vaišinomės bibliniu pyragu. Nuotr. A. Zunkienės, R. Šinkūnienės