Pasak kunigo Juliaus Sasnausko, Biblija – daugiau nei religijos šaltinis, tai ir žydų poezija, pasakojimo menas, svetimos kultūros klodai, istorijos pamokos. Norėdamos mokiniams atskleisti Bibliją kaip neišsemiamą lobyną, lietuvių kalbos ir literatūros vyr. mokytoja Alina Zunkienė ir tikybos mokytoja Renata Šinkūnienė vedė integruotų pamokų ciklą „Biblija ir jos tradicija“. Iš viso IIg klasės mokiniams vyko net penkios paskaitos trukmės integruotos pamokos: „Senojo ir Naujojo Testamento išmintis, etinės nuostatos ir simboliai“, „Senojo Testamento vaizdiniai ir herojai“, „Dovydo psalmių reikšmė ir idėjos“, „Krikščioniškosios meilės samprata“ ir apibendrinamoji ciklo pamoka „Neblėstanti Biblijos šviesa“. Pamokų  metu mokiniai analizavo Biblijos istoriją, sužinojo, kodėl Šventasis Raštas laikomas biblioteka, kokiomis kalbomis jis parašytas, taikydami įvairius metodus ir analizuodami biblinius tekstus bei biblinių herojų vaizdinius mokiniai išsiaiškino pagrindinius simbolius, aptarė vertybes bei ydas, analizuodami elektroninės Biblijos eilutes mokėsi iššifruoti paslėptą mintį, o dirbdami poromis ir grupėse tobulino kūrybiškumo, pažinimo, skaitmeninę bei socialinę kompetencijas.

Baigiamojoje pamokoje mokinių buvo prašoma parašyti atsiliepimus – grįžtamąjį ryšį. Mokytojos džiaugėsi pozityviais mokinių atsiliepimais: „<…> nebuvo nė vieno dalyko, kuris man nepatiko“, „temos buvo įdomios, informatyvios <…>, patiko mokytojų komunikavimas“, „<…> patiko komandinis darbas“, „viskas sekėsi labai gerai, kartočiau“ ir kt.

Pamokas stebėjo ir vertino direktorė D. Mineikienė, pavaduotoja ugdymui A. Rekertienė ir anglų k. mokytoja metodininkė L. Lekandrienė.

Nuotr. A. Zunkienės, R. Šinkūnienės