Gruodžio 17d. IIg klasei vyko integruota lietuvių kalbos ir literatūros bei tikybos pamoka.

Mokiniai sužinojo, kas yra Biblija, kokiomis kalbomis ir kada ji parašyta, analizavo biblinius tekstus ir aiškinosi, kodėl kai kurie literatūros pamokose analizuojami aspektai nedera su bibliniu aiškinimu ir kaip juos galima pakomentuoti. Gimnazistai kūrė pastraipą ir samprotavo apie tai, kodėl žmogaus pareiga saugoti ir prižiūrėti Žemę, savo teiginius argumentavo remdamiesi tikybos ir literatūros žiniomis.
Nuotr. A. Zunkienės