2018 m. rugsėjo 27 d. 7 klasės mokiniai išsiruošė į integruotą istorijos ir anglų kalbos pamoką ,,Užkoduota kelionė po Ilzenbergo dvaro parką”. Tokią pamoką mokiniams sugalvojo istorijos mokytoja ekspertė Rima Šimėnienė ir bendradarbiauti pakvietė anglų k. mokytoją metodininkę Loretą Lekandrienę ir vyr. mokytoją Loretą Michailovienę. Mokiniai, išklausę dvaro istoriją lietuvių ir anglų kalba, gavo užduotis. Istorinė užduotis buvo užkoduota. Mokiniai gavo tik kryžiažodį ir dvaro parko žemėlapį, kuriame buvo pažymėtos įdomios ir svarbios parko vietos. Jas suradę, mokiniai sužinodavo kryžiažodžio klausimą. Anglų kalbos užduotyse trūko žodžių, bet juos taip pat buvo galima rasti, jeigu teisingai mokiniai sprendė kryžiažodį. Įveikę užduotis mokiniai gavo dovanų didelį saldainį! (nuotr. R. Šimėnienės, L. Lekandrienės)

Plačiau –>