Vadovaujantis spalio 21 d. Vyriausybės nutarimu nuo spalio 26 d. iki lapkričio 8 d. dviem savaitėms 5–12 klasių mokiniams skelbiama kontaktinio ugdymo pauzė: mokiniai vieną savaitę (nuo 10-26 iki 10-30) atostogaus, o kitą savaitę (nuo 11-03 iki 11-06) mokysis nuotoliniu būdu.

Pradinio ugdymo (1-4 klasių) mokiniams atostogos truks 1 savaitę (nuo 10-26 iki 10-30), po atostogų ugdymas bus organizuojamas kontaktiniu būdu (į gimnaziją po atostogų 1 – 4 kl. mokiniai grįžta 11-03).

Neformaliojo vaikų švietimo veiklos (1-8, I g –IV g kl. mokiniams) vyks tik nuotoliniu būdu.

Mokymasis nuotoliniu būdu vyks pagal Juodupės gimnazijos nustatytą pamokų tvarkaraštį (nuo 8.00 val.) Visą informaciją gausite TaMo dienyne.

Planšetės, atsižvelgiant į klasių vadovų pateiktus duomenis apie mokinių turimas priemones, bus dalinamos pagal panaudos sutartį atostogų metu (nuo spalio 26 d. iki spalio 29 d. (9.00–11.00 val. ir 11.30–15.30 val.).

Gaunantiems nemokamą maitinimą mokiniams daviniai už nuotolinio mokymo(si) savaitę (11-03 iki 11-06) bus atiduoti lapkričio 9 d. – lapkričio 13 d. (pagal patikslintą grafiką).

Administracija