1. Mokiniai mokysis paskirtuose kabinetuose: 

120 kab. – 1 klasė, 121 kab. – 2 klasė, 117 kab. – 3a klasė, 118 kab.- 3b klasė, 119 kab.- 4 klasė, 215 kab.- 5 klasė, 209 kab.- 6 klasė, 205 kab. – 7 klasė, 102 kab.- 8 klasė, 103 kab.- Ig klasė, 107 kab. – IIg klasė, 305 kab. – IIIg klasė, 304 kab.- IVg klasė.

Skirtinguose mokyklos pastato aukštuose mokysis panašaus amžiaus mokiniai:

pradinių klasių korpuse – pradinių klasių,

  • I aukšte – 8 kl., Ig kl., IIg kl.,
  • II aukšte – 5 kl., 6 kl., 7 kl.,
  • III aukšte – IIIg kl., IV g kl.

2. Kiekvienam klasių sektoriui priskirtas atskiras įėjimas (žiūrėti srautų judėjimo schemoje).

3. Mokykloje mokiniai privalės judėti pagal klasių paskirstymo ir srautų judėjimo schemą.

4. Maitinimas bus organizuojamas 4 srautais. Valgykloje klasė turės nuolatinę valgymo erdvę, kuria kitų klasių mokiniai tuo metu nesinaudos.

5. Spintelės  mokinių drabužiams stovės prie jų kabinetų.

6. Veido kaukės ar kitos veidą dengiamosios priemonės dėvimos pagal bendruosius reikalavimus ir rekomendacijas:

6.1. Pradinių klasių vaikams ir jų mokytojams apsauginių kaukių ugdymo metu nereikia. Mokytojai kaukes dėvi bendraudami su tėvais, kolegomis ir renginių metu. Renginių metu, jei neišlaikomas saugus atstumas, apsaugines kaukes reikia dėvėti ir pradinių klasių mokiniams.

6.2. 5 – IVg klasių mokiniams pamokų metu apsauginių kaukių dėvėti nereikia. Kaukes dėvėti rekomenduojama pertraukų metu ir didesnių susibūrimų vietose. Renginių metu, jei neužtikrinamas saugus atstumas, veido kaukės privalomos.

6.3. Vykstant viešuoju transportu ar mokyklos autobusu visų klasių mokiniams veido kaukės privalomos. Mokinius kaukėmis aprūpina tėvai.

6.4. 5 – IVg klasėse dirbantys mokytojai  veido kaukes ar skydelius turi dėvėti pamokų metu, jei neišlaikomas saugus 2 m atstumas nuo mokinių. Kai mokytojas yra saugiu atstumu, kaukės yra neprivalomos. Mokytojus apsaugos priemonėmis aprūpina įstaiga.

7. Judėjimas koridoriais turi vykti santūriai, vengiant spūsčių, vadovaujantis srautų judėjimo schema.

8. Kuo daugiau pamokų ir pertraukų laiko skatinama praleisti lauke, jei palankios oro sąlygos.

9. Mokykloje rekomenduojama naudotis tik asmeninėmis priemonėmis, nesikeisti sporto inventoriumi, žaislais ir pan., laikytis asmens higienos taisyklių.

10. Mokslo metų pradžios šventė rugsėjo pirmąją vyks lauke. Ateidami nepamirškite veido  kaukių, geros nuotaikos ir palankaus požiūrio.

Tik  saugodami vieni kitus ir save, radę bendrą sutarimą, įveiksime visus sunkumus.

Pasiilgome ir labai visų laukiame Juodupės gimnazijoje.