2021 m. gruodžio 15 d.  „Žaliosios olimpiados odisėjos 2021“ Juodupės gimnazijos komanda „Green Terra“ apdovanota padėkos raštu ir firmos „Commune DIY“ pagamintais medaliais iš perdirbtų riedlenčių. Iš trylikos Lietuvos komandų „Green Terra“ komanda užėmė trečiąją – prizinę vietą. Komandos vadovė – mokytoja Ramunė Paliokienė. (Nuotr. R. Jonaitienės)