2019 m. kovo 7 d. gimnazijoje lankėsi Kauno technologijos universiteto (KTU) Cheminės technologijos fakulteto lektorė N. Žmuidzinavičienė ir docentas E. Griškonis. Jie mokiniams pristatė, kokios galimybės studijuoti KTU, paaiškino, kur galima įsidarbinti, baigus šią aukštąją mokyklą. Plačiau supažindino su Cheminės technologijos fakultetu. Taip pat demonstravo kelis įdomiuosius chemijos bandymus bei pristatė, kaip galima pasigaminti elektros energiją iš Lietuvos ežerų, tvenkinių dumblo. Parodė mini elektrinę, kurioje elektrą gamina bakterijos. Susitikime su dėstytojais dalyvavo II – IVg klasių mokiniai. Svečiai chemijos kabinetui padovanojo Mendelejevo cheminių elementų lentelę. (nuotr. J. Stankevičiūtės ir R. Šimėnienės)

Metodinės tarybos pirmininkė Rima Šimėnienė

Plačiau –>