2022 m. gegužės 20 d. vyko pradinių klasių mokinių gamtamokslinė diena. Kūrybiškai integruojant įvairias veiklas mokiniai buvo skatinami pažinti ir tyrinėti artimąją aplinką (augalus, vabalus, vabzdžius, kirmėles ir pan.), ugdyti pastabumą, patirti pažinimo džiaugsmą, mokomi bendrauti ir bendradarbiauti. VŠĮ „Giliuko laboratorija“ edukatorė pravedė edukacinę programą „Druskos kelias: nuo seniausių iki šių laikų“. Visiems mokiniams labai patiko  pievos gyventojų ir augalų „medžioklė“. Vaikai ieškojo ir pateiktuose lapuose žymėjo, kokius gyvūnėlius, augalus ir kur rado, juos fotografavo. 3 – 4 kl. mokiniai braižė diagramas, nustatė, kad mokyklos teritorijoje daugiausia gyvena skruzdėlių. Lyjant lietui, klasėse atliko įvairius eksperimentus su balionais ir pasidarė nusiraminimo balionėlį. Trečiokai tyrinėjo krakmolą ir netgi išsivirė kisielių. Nors ir pamokų nebuvo, bet vaikai buvo aktyvūs ir stengėsi kuo daugiau sužinoti ir pakartoti tai, ką jau žinojo. Smagu. kad mokinukai su mokytojomis šauniai praleido laiką. (Nuotr. D. Kavaliauskienės, R. Barauskienės, R. Žilinskienės, D. Šimėnienės, L. Venslovienės).