Rokiškio rajono savivaldybės administracija, antrus metus vykdys ,,Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programą“ (toliau – Programa).

Savivaldybės administracija  iki  2022 m. birželio 1 d. skelbia jaunimo registraciją į Programą. Programos tikslas – sudaryti palankias sąlygas jaunimo užimtumui didinti vasaros laikotarpiu, skatinti bendradarbiavimą su Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje veikiančiu verslo sektoriumi.

Programa skirta Rokiškio rajono savivaldybės 14 -19 metų jaunimui, besimokančiam savivaldybės teritorijoje esančiose bendrojo ugdymo įstaigose, pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. Programos vykdymo terminas įdarbinimui nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d., ne ugdymo proceso metu.

Darbdaviui, registruotam ir vykdančiam veiklą Rokiškio rajone, įdarbinus Rokiškio rajono 14-19 m. jauną asmenį, besimokantį savivaldybės teritorijoje esančiose bendrojo ugdymo įstaigose, pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, ir mokant jam ne mažiau kaip 1 MMA, už vieno mėnesio išdirbtą pilną etatą bus kompensuojama 300,00 Eur.  Jeigu jaunuolis dirba ne visu darbo krūviu, kompensacija skaičiuojama proporcingai pagal faktiškai dirbtą laiką. Nekompensuojamos išlaidos: viršvalandžiai, atostoginiai, nedarbingumas, kompensacijos už nepanaudotas atostogas, už darbą savaitgaliais, šventinėmis dienomis

Tinkami darbdaviai – tai smulkaus ir vidutinio verslo subjektai, asocijuotos verslo struktūros, organizacijos ir įstaigos, ūkininkai, individualios veiklos vykdytojai. Svarbu, kad visi darbdaviai būtų registruoti ir veiklą vykdantys Rokiškio rajone.

Kviečiu jaunimą aktyviai ieškotis darbdavių. Suradus darbdavį kartu juo užpildykite jaunuolio anketą, pridėti sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo ir išsiųskite žemiau nurodytais kontaktais.

Kilus klausimams kreiptis: telefonu: (8 638) 71 480, arba elektroniniu paštu : g.kriove@post.rokiskis.lt

Reikalingus dokumentus ir aktualią informaciją rasite čia:

https://rokiskis.lt/gyventojui/jaunimo-vasaros-uzimtumo-ir-integracijos-i-darbo-rinka-programa/

 

VIETŲ KIEKIS RIBOTAS!