Spalio 18 d. – Europos Sąjungos kovos su prekyba žmonėmis diena

Prekyba žmonėmis yra viena skaudžiausių socialinių problemų šiuolaikinėje visuomenėje, kurios aukomis dažnu atveju tampa vaikai ir jaunimas. Skatiname atkreipti dėmesį į prekybos žmonėmis riziką ir pagalbos būdus galimoms prekybos žmonėmis aukoms.

Daugiau informacijos apie prekybą žmonėmis:

http://prekybazmonemis.lt/kas-yra-prekyba-zmonemis/

Primename apie pastaruoju metu įgyvendintas kovos su prekyba žmonėmis priemones:

1. 2020 metais  sukurta programėlė mobiliesiems įrenginiams „Neužkibk, o užsidirbk“, kuri yra viešinama Nacionalinės švietimo agentūros (toliau – NŠA) pagrindiniame puslapyje

https://www.nsa.smm.lt/. Šią programėlę galima įsidiegti mobiliuosiuose įrenginiuose:

https://play.google.com/store/apps/details?id=no.Bbits.nou;

https://apps.apple.com/us/app/nou/id1534482472.

2. Įgyvendinant ESF projektą „Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimas“, parengta 116 specialistų, konsultuojančių prekybos žmonėmis, patyčių ir smurto prevencijos klausimais. Šie specialistai įgijo susistemintų ir kompleksinių žinių, praktinių įgūdžių bei kitų reikalingų kompetencijų prekybos žmonėmis ir patyčių bei smurto prevencijos srityse. Specialistų, konsultuojančių prekybos žmonėmis ir patyčių bei smurto prevencijos srityse, sąrašą galima rasti: https://www.nsa.smm.lt/wp-content/uploads/2020/12/Prekybos-zmonemis-prevencijos-konsultantai.pdf.

3. Jungtinėje Karalystėje veikianti organizacija „Stop the traffik“, bendradarbiaudama su Jungtinės Karalystės ambasada Vilniuje, 2019 m. vasarą Lietuvoje vykdė viešinimo kampaniją „Know before you go“ (liet. „Prieš važiuodamas – žinok“), kurios metu buvo sukurti ir Lietuvos viešojoje erdvėje, socialiniuose tinkluose viešinami vaizdo filmukai, kuriuose pavaizduota prekybos žmonėmis situacija (Lithuania campaign video, 1 filmukas) ir pateikiami patarimai, į ką svarbu atkreipti dėmesį prieš išvykstant dirbti į užsienį, kad netaptum prekybos žmonėmis auka (Know before you go, 2 filmukas). Nuorodą į šiuos vaizdo filmukus galima rasti interneto puslapyje:  https://www.nsa.smm.lt/svietimo-pagalbos-departamentas/psichologijos-skyrius/prevencija/prekybos-zmonemis-prevencija/.

4. Informuojame, kad Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuotolinių prekybos žmonėmis mokymų platformoje (interneto adresas https://pzmokymai.vrm.lt/) yra sukaupta mokymų medžiaga, prevenciniai plakatai ir skrajučių maketai, skirti kovai su prekyba žmonėmis, taip pat prevenciniai filmukai. Šiomis priemonėmis galima pasinaudoti prisiregistravus minėtoje platformoje.