Rugsėjo 28 d. Juodupės gimnazijoje vyko kalbų mokytojų organizuota Europos kalbų dienai skirta popietė – prailginta diena. Šio renginio tikslas – kūrybiškai integruojant įvairias kalbines veiklas paskatinti kalbų mokymosi įvairovę, ugdyti pagarbą visoms Europos kalboms, skatinti mokinių norą pažinti kuo daugiau Europos šalių bei kalbų.

5-II g klasių mokiniai buvo suskirstyti į devynias mišrias komandas, komandos gavo korteles, kuriose buvo pažymėtas komandos „maršrutas“. Mokiniai turėjo atlikti net devynias skirtingas užduotis: atspėti, kokia kalba skamba daina ar parašytas žodis „ačiū“, sujungti ES šalių pavadinimus, parašytus anglų kalba, su vėliavomis, prisiminti pamokose įgytas žinias ir įvairių tautybių pavadinimus surašyti rusų kalba, išspręsti lietuvių kalbos istorijos kryžiažodį, atspėti frazeologizmo reikšmę ir net tapti jaunaisiais vertėjais – išversti žinomą eilėraštį į latvių kalbą.  Daugiausia taškų mokiniai galėjo surinkti viktorinoje „Ką aš žinau apie ES šalis ir kalbas?“.

Bendraudami, bendradarbiaudami, padėdami ir vieni kitus padrąsindami, pasirinkdami kūrybišką ir kitokį užduočių atlikimo būdą mokiniai ugdėsi ne tik dalykines, bet ir bendrąsias kompetencijas, tobulino kalbinius įgūdžius. Varžydamiesi tarpusavyje ir azartiškai nusiteikę mokiniai puikiai praleido laiką, o ir mokytojoms neteko nuobodžiauti, reikėjo skaičiuoti komandų surinktus taškus. Nepaisant to, kad geriausiai Europos kalbų dienai skirtoje popietėje pasirodė „Baltoji komanda“, laimėjo draugystė.

Organizatorės dėkoja prisidėjusiems prie popietės įgyvendinimo!

Nuotr. R. Jonaitienės, V. Varnienės, V. Zujevienės, A. Zunkienės