Kovo 9 d. 5-8 kl. mokiniams vyko prailginta – Etnokultūros – diena. Po pamokų vaikai rinkosi į istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros, dailės, muzikos bei technologijų veiklas. Mokiniai dalyvavo edukacijose: „Senieji matų vienetai“, „Baltų mitų burtai“, „Velykų raštai“, kūrė sigilus, susipažino su kvilingo technika, baltų raštais medžio dirbiniuose bei tradiciniais lietuvių liaudies muzikiniais kūriniais. Su etnine kultūra integruotos veiklos priminė vaikams, kodėl svarbu kalbėti apie etnokultūrą, ją branginti, puoselėti, ja džiaugtis ir didžiuotis. Mokiniai ne tik teoriškai, bet ir praktiškai prisilietė prie senojo paveldo, atlikdami veiklas tobulino bendravimo bei bendradarbiavimo įgūdžius ir, žinoma, smagiai leido laiką. 

Nuotr. A. Zunkienės, V. Varnienės, R. Šimėnienės, I. Judickienės, J. Varnienės