2022 m. lapkričio 30 d. Rokiškio r. Juodupės gimnazijoje vyko Rokiškio kultūros centro projektas ,,Etnokultūrinė injekcija – misija įmanoma‘2“, kuris apjungia edukacinių programų ,,Tradicinių šokių mokymai“ bei ,,Karpinių menas ir liaudies dainos“ veiklas. Edukacinių programų veiklose dalyvavo 7 – 8 klasių mokiniai.

,,Poreikio pažinti savo tradicinę kultūrą silpnėjimas įpareigoja ieškoti patrauklių būdų, žadinant mūsų savimonę, perduodant etnines vertybes kitoms kartoms.“ Taip projektą pristatė Rokiškio kultūros centro režisierė, projekto vadovė Vida Burakovienė.

Edukacinę programą ,,Tradicinių šokių mokymai“ vedė, mokė šokti, pasakojo Rokiškio kultūros centro folkloro ansamblis ,,Saulala“. Vadovė Dalia Deksnienė.

Edukacinę programą ,,Karpinių menas ir liaudies dainos“ vedė, mokė daryti karpinius Gita Kolosovienė – tautodailininkė, senojo karpymo amato puoselėtoja.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audronė Rekertienė

Nuotraukos A.Rekertienės ir R.Šinkūnienės