Dėkojame už gimnazijos bibliotekai padovanotas knygas: lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai Vidai Varnienei, 6 kl. mokinei Rusnei Garškaitei ir net 29 knygas padovanojusiai, buvusiai gimnazijos mokinei, Jūratei.