2023 m. spalio mėnesį specialioji pedagogė, logopedė Renata Jonaitienė bei 5 klasės vadovė, socialinė pedagogė Inga Michailova su penktos klasės mokiniais dalyvavo Tarptautiniame projekte „Laimės kalvė“, skirtame pasaulinei psichikos sveikatos dienai paminėti.  Pagalbos mokiniui specialistės organizavo veiklas, kurių metu mokiniai įgijo žinių apie emocinės ir fizinės sveikatos stiprinimą. Veiklų metu buvo kalbama apie miego svarbą žmogui, poilsio režimą, rekomendacijas kokybiškam miegui. Po informacinio pranešimo bei pokalbio mokiniai gamino sapnų gaudykles. Tai buvo tarsi terapinis relaksacinis užsiėmimas. Visi noriai įsitraukė į sapnų gaudyklių gaminimą. Nors tai buvo nelengvas darbas, kuris reikalavo kantrybės, kruopštumo, bet kiekvienas projekto dalyvis pasigamino po sapnų gaudyklę. Vaikams talkino ir mokytojo padėjėjos Aliona bei Giedrė. (Nuotr. R. Jonaitienės)