2021 m. birželio 18 d. gimnazijos stadione vyko mokslo metų užbaigimo šventė 5 – 8, I – III g klasių mokiniams. Šventės metu apdovanoti 2020 – 2021 m.m. labai gerai ir puikiai besimokę mokiniai, taip pat mokiniai, dalyvavę, konkursuose, olimpiadose, viktorinose ir kituose renginiuose. Padėkos įteiktos ir mokytojams už iniciatyvas, mokinių skatinimą ir ruošimą dalyvauti rajoniniuose, respublikiniuose bei tarptautiniuose konkursuose, projektuose. (nuotr. J. Stankevičiūtės)

Geros vasaros visiems!