Pilietiškumo pagrindų ugdymas mokykloje yra atskiras mokomasis dalykas I ir II gimnazijos klasėse. Bet argi pilietišku žmogumi tampama išklausius mokomojo dalyko programą? Manau, pilietiškumas yra ugdomas visą gyvenimą, o jo sampratą, kaip ir daugelį kitų dalykų, atsinešame iš šeimos. Jeigu nuo mažens žmogui bus skiepijamos vertybės, mokoma kultūros, skatinamas domėjimasis savo valstybe, užaugs neabejingas, doras ir sąžiningas pilietis.
Gimnazijos dešimtokai pilietiškumo mokėsi iš žinomų žmonių patirčių. Karantino sąlygomis tai taip pat įmanoma. Virtualiose pamokose buvome susitikę su Rokiškio 506 savanorių kuopos vadu S. Afanasjevu ir Rokiškio rajono meru R. Godeliausku. Kuopos vadas kalbėjo mokiniams apie nacionalinį saugumą, apie savanorių veiklą ir galimybę tapti savanoriu. Na o susitikimui su rajono meru mokiniai paruošė daugybę klausimų. Labai džiaugiuosi IIg klasės mokinių aktyvumu dalyvaujant susitikime ir užduodant klausimus! Meras į juos atsakinėjo net dvi pamokas, mokiniai klausėsi ir džiaugėsi gavę atsakymus. Gimnazistai domėjosi jaunimo organizacijų veikla rajone, paramos organizuojant įvairius mokymus, seminarus galimybėmis, taip pat ir kaip išspręsti įsisenėjusias miestelio problemas, kaip pritraukti jaunimą veikloms ir renginiams, kokios yra jaunimo savanorystės galimybės rajone ir dar daugeliu kitų klausimų. Viena mokinių išsakyta mintis merui sukėlė labai didelį susidomėjimą ir jis pažadėjo pasirūpinti, kad moksleiviai autobusų parko transportu į renginius ir kitas visuomenines veiklas Rokiškyje galėtų važiuoti su nuolaida.

Plačiau –>

Istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytoja ekspertė Rima Šimėnienė