2018 metai prasidėjo dalykinėmis olimpiadomis. Rajoninė biologijos olimpiada vyko sausio 12 d. Joje Vitas Barauskas (IIIg kl.) užėmė I vietą 11 klasių mokinių grupėje, o Saulius Pavarotnikas (IVg kl.) užėmė III vietą 12 klasių mokinių grupėje.
Sausio 19 d. vykusioje chemijos olimpiadoje puikiai pasirodė III g klasės mokinys Vitas Barauskas. Jis užėmė I vietą vienuoliktų klasių mokinių tarpe. Sveikinimai olimpiadų nugalėtojams ir padėka juos ruošusioms mokytojoms: Linai Lašienei ir Ramunei Paliokienei.