Ačiū gimnazijos mokytojoms: Vidai Stalionienei, Renatai Jonaitienei, Alinai Zunkienei už dovanotas knygas bibliotekai!