Gruodžio 16 d. lietuvių kalbos ir literatūros pamoką 5 klasės mokiniams vedė gimnazijos bibliotekininkė R. Šinkūnienė. Ji penktokams papasakojo apie vaikų ir jaunimo rašytojos gyvenimo bei kūrybos faktus, pasidalino kelionės į Švediją bei Junibacken muziejų įspūdžiais. Mokiniai buvo aktyvūs, noriai dalyvavo diskusijoje, džiaugėsi daugiau sužinoję apie dabar skaitomą knygą – „Rasmusas klajūnas“. Mokiniai pamokos pabaigoje gavo užduotį – parašyti, ką norėtų papasakoti A. Lindgren. Kūrybiniai darbai bus eksponuojami gimnazijos bibliotekoje. 

Nuotr. A. Zunkienės