4K projektas

Mūsų gimnazija dalyvauja iš  Europos sąjungos lėšų finansuojamo projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ 4K modelio („aš kuriu, aš keičiuosi, aš kitiems, aš su kitais“) piloto starte, kuriame dalyvauja  Alytaus, Kaišiadorių, Panevėžio, Pasvalio ir Rokiškio savivaldybės. Rajone kartu su Rokiškio Senamiesčio progimnazija bei Rokiškio r. Pandėlio gimnazija išbandysime bei ruošime reikiamą medžiagą ir įrankius mokykloms, mokytojams bei mokiniams.

4K modelis yra ugdymo dalis, kuri padės mokiniams prasmingai dalyvauti ir tobulėti įvairiose veiklose, atrasti juos dominančius būdus kaip išreikšti save; 4K modelis pakeis dabar egzistuojančias socialines-pilietines valandas.

Šis modelis susideda iš trijų kertinių dalių:

  1. Pirmiausia, mokinys išsirenka veiklas, kurios jį domina ir išsikelia tikslus, kuriuos norėtų pasiekti savo pasirinktoje veikloje.
  2. Antra, mokinys vykdo savo plane nusimatytas veiklas ir renka įrodymus savo kompetencijų aplanke.
  3. Trečia, po tam tikro laikotarpio mokinys įsivertina, ar pavyko pasiekti išsikeltus tikslus, kokios pamokos buvo išmoktos ir kaip būtų galima tobulėti pasirinktoje veikloje ateityje.

Plačiau:

http://kurklt.lt/projektai/4k-modelio-igyvendinimas/

https://rokiskis.lt/administracine-informacija/veikla/veiklos-sritys/svietimo-ir-sporto-skyrius/rajono-svietimo-istaigose-vykdomi-projektai/  

Gimnazijoje 4K koordinatorėmis dirbs G. Navickienė (1-4 kl.) ir V. Sadauskienė (Ig-IIIg kl.).

Nuotraukos iš projekto mokymų V. Sadauskienės